Áo lót Victoria secret dòng nâng vừa mút 2 -2.5cm

Hướng dẫn chọn size áo lót Victoria Secret.
Quý khách sử dụng thước dây và đo theo hướng dẫn phía dưới hệ thống sẽ tự động quy đổi ra size dùm quý khách 1 cách nhanh chóng và chính xác.

Số đo vòng lưng (Đo dưới chân ngực)
68 cm
Số đo vòng ngực (Phần to nhất đo ngang ti)
90 cm
Size áo của bạn là
32C

 

1.100.000
1.100.000
32A 34B 36A
This option is required
Dream Angel
This option is required
1.100.000
1.100.000
Dream Angel
This option is required
32A 32B 34B 36A 36B
This option is required
950.000
950.000
32A 32B 34A 34B
This option is required
Cơ bản
This option is required
950.000
950.000
Cơ bản
This option is required
32A 34B
This option is required
1.100.000
1.100.000
illusion
This option is required
32A 34A
This option is required
950.000
950.000
Dream Angel
This option is required
32A 34A 34B
This option is required
950.000
950.000
Dream Angel
This option is required
34B
This option is required
1.100.000
1.100.000
Dream Angel
This option is required
34A 36A
This option is required
750.000
750.000
Cơ bản
This option is required
32A 34B
This option is required
690.000
690.000
34B
This option is required
Cơ bản
This option is required
1.100.000
1.100.000
32B 34B 34C
This option is required
Dream Angel
This option is required
1.100.000
1.100.000
34A 34B
This option is required
Multiway
This option is required
1.100.000
1.100.000
Dream Angel
This option is required
34B 34C
This option is required
1.100.000
1.100.000
illusion
This option is required
32B 36B
This option is required
Giảm giá!
1.100.000 880.000
1.100.000 880.000
Dream Angel
This option is required
32A 32B 34A 34B
This option is required
Giảm giá!
1.100.000 880.000
1.100.000 880.000
Dream Angel
This option is required
32B 34B 36B
This option is required
1.100.000
1.100.000
Dream Angel
This option is required
32B 34B 36B
This option is required
1.100.000
1.100.000
34B
This option is required
illusion
This option is required
1.100.000
1.100.000
Dream Angel
This option is required
32A 32B 34A 34B 36B
This option is required
1.100.000
1.100.000
34A 36A
This option is required
Dream Angel
This option is required
1.100.000
1.100.000
34B 36B
This option is required
illusion
This option is required
790.000
790.000
32B 34B
This option is required
Dream Angel
This option is required
1.100.000
1.100.000
Dream Angel
This option is required
32B 34B 34C
This option is required
1.100.000
1.100.000
Dream Angel
This option is required
32A 32B 34A 34B 34C
This option is required
1.100.000
1.100.000
Dream Angel
This option is required
32A 32B 34A 34B 36A
This option is required