Hướng dẫn chọn size áo lót Victoria Secret.
Quý khách sử dụng thước dây và đo theo hướng dẫn phía dưới hệ thống sẽ tự động quy đổi ra size dùm quý khách 1 cách nhanh chóng và chính xác.

Số đo vòng lưng (Đo dưới chân ngực)
68 cm
Số đo vòng ngực (Phần to nhất đo ngang ti)
90 cm
Size áo của bạn là
32C

 

740.000
740.000
36B
This option is required
Dream Angel
This option is required
950.000
950.000
32B
This option is required
Dream Angel
This option is required
950.000
950.000
30B 36B
This option is required
Dream Angel
This option is required
880.000
880.000
34C 36B
This option is required
Body by Victoria
This option is required
880.000
880.000
36A
This option is required
Body by Victoria
This option is required
880.000
880.000
32B 34B
This option is required
Very Sexy
This option is required
690.000
690.000
32B
This option is required
Very Sexy
This option is required
690.000
690.000
32B
This option is required
Very Sexy
This option is required
690.000
690.000
34B
This option is required
Very Sexy
This option is required
690.000
690.000
32B
This option is required
Demi
This option is required
690.000
690.000
34B
This option is required
T-shirt
This option is required
690.000
690.000
34A
This option is required
T-shirt
This option is required
690.000
690.000
34B
This option is required
T-shirt
This option is required
690.000
690.000
36B
This option is required
illusion
This option is required
690.000
690.000
32B
This option is required
illusion
This option is required
690.000
690.000
32A
This option is required
Dream Angel
This option is required
690.000
690.000
32B
This option is required
Dream Angel
This option is required
690.000
690.000
30B 32A
This option is required
Dream Angel
This option is required
690.000
690.000
34A
This option is required
Dream Angel
This option is required
690.000
690.000
30B
This option is required
Dream Angel
This option is required
690.000
690.000
30B
This option is required
Dream Angel
This option is required
690.000
690.000
30B 32C
This option is required
Dream Angel
This option is required
690.000
690.000
30B
This option is required
Dream Angel
This option is required
690.000
690.000
30B
This option is required
Body by Victoria
This option is required
690.000
690.000
30B
This option is required
Body by Victoria
This option is required
690.000
690.000
30A
This option is required
Body by Victoria
This option is required
690.000
690.000
30B
This option is required
Dream Angel
This option is required
690.000
690.000
30B
This option is required
Dream Angel
This option is required
690.000
690.000
30B
This option is required
Dream Angel
This option is required
690.000
690.000
32A
This option is required
Body by Victoria
This option is required