Tại sao sản phẩm của mình không trùng với mã vạch trên bao bì ?

Dạ do mỗi lần shop về hàng cả trăm sản phẩm shop phải lấy sản phẩm ra khỏi bao bì để chụp hình với trưng bày nên lúc soạn hàng không thể lựa được từng cái bao bì trùng với mã sản phẩm được.

Category: Câu hỏi thường gặp
0
X