Tại sao sản phẩm của shop tem không giống sản phẩm của mình mua chỗ khác ?

Dạ do Vic luôn luôn nâng cấp hệ thống của mình nên có thể sản phẩm của quý khách mua có ngày sản xuất cũ hơn so với sản phẩm mới sản xuất của shop nên tem mã vạch sẽ có thể khác nhau ạ !

Category: Câu hỏi thường gặp
0
X