Nhập số đo vòng 3 ( Đo phần to nhất giữa mông)
90 cm
Size quần của bạn là
XS hoặc S

Quần lót Victoria Secret chính hãng nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ
Dòng cao cấp giá 220k / quần .

Giảm
17 %
Tiết kiệm 40.000₫
Giảm
17 %
Tiết kiệm 40.000₫

Quần bikini

Quần lót Victoria Secret bikini thun lạnh phối ren màu tím nhạt 4106137j5

Giá Store US 420.000₫

GIÁ SĂN SALE

200.000
Giảm
17 %
Tiết kiệm 40.000₫
Giảm
17 %
Tiết kiệm 40.000₫

Quần lọt khe

Quần lót Victoria Secret lọt khe thun lạnh viền ren màu xám 4106123qu

Giá Store US 420.000₫

GIÁ SĂN SALE

200.000
Đã bán 1
Giảm
17 %
Tiết kiệm 40.000₫
Giảm
17 %
Tiết kiệm 40.000₫

Quần lọt khe

Quần lót Victoria Secret lọt khe thun lạnh viền ren màu da 41612dqp

Giá Store US 420.000₫

GIÁ SĂN SALE

200.000
Đã bán 4
Giảm
17 %
Tiết kiệm 40.000₫
Giảm
17 %
Tiết kiệm 40.000₫

Quần bikini

Quần lót Victoria Secret bikini thun lạnh phối ren màu xám 4106133qu

Giá Store US 420.000₫

GIÁ SĂN SALE

200.000
Đã bán 10
Giảm
17 %
Tiết kiệm 40.000₫
Giảm
17 %
Tiết kiệm 40.000₫

Quần bikini

Quần lót Victoria Secret bikini thun lạnh phối ren màu trắng 410613dk9

Giá Store US 420.000₫

GIÁ SĂN SALE

200.000
Đã bán 1
Giảm
17 %
Tiết kiệm 40.000₫
Giảm
17 %
Tiết kiệm 40.000₫

Quần bikini

Quần lót Victoria Secret bikini thun lạnh phối ren màu đen 410613093

Giá Store US 420.000₫

GIÁ SĂN SALE

200.000
Đã bán 2

Quần nửa mông

Quần lót Victoria Secret nửa mông ren lưng thun màu trắng 399766dk9

Giá Store US 650.000₫

GIÁ SĂN SALE

240.000
Đã bán 2
Giảm
17 %
Tiết kiệm 40.000₫
Giảm
17 %
Tiết kiệm 40.000₫

Quần lót Sales

Quần lót Victoria Secret nửa mông lưng cao thun lạnh màu xám beo 399765kr2

Giá Store US 420.000₫

GIÁ SĂN SALE

200.000
Đã bán 8
Giảm
17 %
Tiết kiệm 40.000₫
Giảm
17 %
Tiết kiệm 40.000₫
Giảm
17 %
Tiết kiệm 40.000₫

Quần lọt khe

Quần lót Victoria Secret lọt khe lưng cao ren màu tím 26053129

Giá Store US 420.000₫

GIÁ SĂN SALE

200.000
Đã bán 2
Giảm
17 %
Tiết kiệm 40.000₫
Giảm
17 %
Tiết kiệm 40.000₫

Quần lọt khe

Quần lót Victoria Secret lọt khe lưng cao ren màu hồng đất 26050416

Giá Store US 420.000₫

GIÁ SĂN SALE

200.000
Đã bán 2
Giảm
17 %
Tiết kiệm 40.000₫
Giảm
17 %
Tiết kiệm 40.000₫

Quần lọt khe

Quần lót Victoria Secret lọt khe lưng cao ren màu xám nhạt 26047447

Giá Store US 420.000₫

GIÁ SĂN SALE

200.000
Giảm
17 %
Tiết kiệm 40.000₫
Giảm
17 %
Tiết kiệm 40.000₫

Quần bikini

Quần lót Victoria Secret bikini thun lạnh phối ren màu trắng bi 404250

Giá Store US 420.000₫

GIÁ SĂN SALE

200.000
Đã bán 6
Giảm
17 %
Tiết kiệm 40.000₫
Giảm
17 %
Tiết kiệm 40.000₫

Quần bikini

Quần lót Victoria Secret bikini thun lạnh phối ren màu hồng đậm 404242mrw

Giá Store US 420.000₫

GIÁ SĂN SALE

200.000
Đã bán 10
Giảm
17 %
Tiết kiệm 40.000₫
Giảm
17 %
Tiết kiệm 40.000₫

Quần lọt khe

Quần lót Victoria Secret lọt khe thun lạnh ren màu cam 404251esb

Giá Store US 420.000₫

GIÁ SĂN SALE

200.000
Đã bán 9
Giảm
17 %
Tiết kiệm 40.000₫
Giảm
17 %
Tiết kiệm 40.000₫
Giảm
17 %
Tiết kiệm 40.000₫

Quần lọt khe

Quần lót Victoria Secret lọt khe thun lạnh ren màu xanh bi 404251nec

Giá Store US 420.000₫

GIÁ SĂN SALE

200.000
Đã bán 10
Giảm
17 %
Tiết kiệm 40.000₫
Giảm
17 %
Tiết kiệm 40.000₫

Quần lọt khe

Quần lót Victoria Secret lọt khe thun lạnh ren màu cam bi 404251nea

Giá Store US 420.000₫

GIÁ SĂN SALE

200.000
Đã bán 13
Giảm
17 %
Tiết kiệm 40.000₫
Giảm
17 %
Tiết kiệm 40.000₫

Quần lọt khe

Quần lót Victoria Secret lọt khe thun lạnh màu beo xám 399761mzp

Giá Store US 420.000₫

GIÁ SĂN SALE

200.000
Đã bán 4
Giảm
17 %
Tiết kiệm 40.000₫
Giảm
17 %
Tiết kiệm 40.000₫

Quần lọt khe

Quần lót Victoria Secret lọt khe thun lạnh màu beo hồng 399761mzn

Giá Store US 420.000₫

GIÁ SĂN SALE

200.000
Đã bán 4
Giảm
17 %
Tiết kiệm 40.000₫
Giảm
17 %
Tiết kiệm 40.000₫

Quần bikini

Quần lót Victoria Secret bikini thun lạnh màu beo hồng 399757

Giá Store US 420.000₫

GIÁ SĂN SALE

200.000
Đã bán 16
Giảm
17 %
Tiết kiệm 40.000₫
Giảm
17 %
Tiết kiệm 40.000₫

Quần bikini

Quần lót Victoria Secret bikini thun lạnh ren màu tím hoa 407181ncw

Giá Store US 420.000₫

GIÁ SĂN SALE

200.000
Đã bán 3
Giảm
17 %
Tiết kiệm 40.000₫
Giảm
17 %
Tiết kiệm 40.000₫

Quần lọt khe

Quần lót Victoria Secret lọt khe lưng cao ren màu kem 404249h02

Giá Store US

GIÁ SĂN SALE

200.000
Đã bán 5
Giảm
17 %
Tiết kiệm 40.000₫
Giảm
17 %
Tiết kiệm 40.000₫

Quần bikini

Quần lót Victoria Secret bikini thun lạnh ren màu kem 390358m58

Giá Store US 420.000₫

GIÁ SĂN SALE

200.000
Đã bán 21
Giảm
17 %
Tiết kiệm 40.000₫
Giảm
17 %
Tiết kiệm 40.000₫
Giảm
17 %
Tiết kiệm 40.000₫

Quần lọt khe

Quần lót Victoria Secret lọt khe thun lạnh ren màu da 390357gma

Giá Store US 420.000₫

GIÁ SĂN SALE

200.000
Đã bán 13
Giảm
17 %
Tiết kiệm 40.000₫
Giảm
17 %
Tiết kiệm 40.000₫

Quần lọt khe

Quần lót Victoria Secret lọt khe thun lạnh màu tím ruốc 399761gsz

Giá Store US 420.000₫

GIÁ SĂN SALE

200.000
Đã bán 9
Giảm
17 %
Tiết kiệm 40.000₫
Giảm
17 %
Tiết kiệm 40.000₫

Quần bikini

Quần lót Victoria Secret bikini ren màu đen 404246093

Giá Store US 420.000₫

GIÁ SĂN SALE

200.000
Đã bán 32
Giảm
17 %
Tiết kiệm 40.000₫
Giảm
17 %
Tiết kiệm 40.000₫

Quần bikini

Quần lót Victoria Secret bikini ren màu nâu 404246s62

Giá Store US 420.000₫

GIÁ SĂN SALE

200.000
Đã bán 20
Giảm
17 %
Tiết kiệm 40.000₫
Giảm
17 %
Tiết kiệm 40.000₫

Quần lọt khe

Quần lót Victoria Secret lọt khe thun lạnh màu xanh navy 399761jqk

Giá Store US 420.000₫

GIÁ SĂN SALE

200.000
Đã bán 9
Giảm
17 %
Tiết kiệm 40.000₫
Giảm
17 %
Tiết kiệm 40.000₫

Quần lọt khe

Quần lót Victoria Secret lọt khe lưng cao ren màu nâu 404249s62

Giá Store US

GIÁ SĂN SALE

200.000
Đã bán 4
Giảm
9 %
Tiết kiệm 20.000₫
Giảm
9 %
Tiết kiệm 20.000₫

Quần lọt khe

Quần lót Victoria Secret lọt khe thun lạnh phối ren màu tím hồng 24550208

Giá Store US 420.000₫

GIÁ SĂN SALE

200.000
Đã bán 13
Giảm
9 %
Tiết kiệm 20.000₫
Giảm
9 %
Tiết kiệm 20.000₫

Quần lọt khe

Quần lót Victoria Secret lọt khe thun lạnh phối ren màu đen 24549592

Giá Store US 420.000₫

GIÁ SĂN SALE

200.000
Đã bán 22

0